Ještě než přijde lékař

Dostali jsme dotaz čtenářky, zda je možné získat u nás injekční soupravu s glukagonem, kterou má po ruce její příbuzný v USA a která slouží diabetikům při hypoglykemii. O odpověď jsme požádali MUDr. Juraje Szántó.

Vy sám, pane doktore, jste diabetik, jaké máte informace o glukagonu?

Spolu s inzulínem je v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní produkován také glukagon, který přispívá k rychlému zdolávání hypoglykemického komatu. Dnes se tento hormon běžně dováží a pacient se sklonem k hypoglykemii by ho měl mít vždy u sebe v podobě injekce.

Vědí diabetici o této možnosti?

Zdaleka ne všichni, také v příručkách tato informace chybí.

Jak diabetik pozná, že mu hrozí nebezpečný stav a jak to pozná i jeho okolí?

Příznaky jsou velmi rozmanité. Diabetik může mít pocit neklidu, zrychlené srdeční činnosti, slabosti, únavy. Někdy mívá zdvojené vidění nebo brnění kolem úst. Pro okolí by mělo být nápadné neobvyklé chování, zmatenost, někdy agresivita, bledost kůže či třes končetin. Těžká hypoglykemická reakce zhoršuje schopnost postiženého požádat o pomoc a často i reagovat na oslovení.

Jak dochází k poklesu hladiny cukru?

Může to být vpíchnutím velké dávky inzulínu, ale také hladověním. K hypoglykemické ztrátě vědomí může dojít také v důsledku hrubé dietní chyby, spojené s pitím alkoholu.

Měli by mít glukagon k dispozici všichni diabetici?

Ne, ale po ruce by jej však měli mít rodiče diabetických dětí. Diabetolog dnes neváhá předepsat glukagon pacientovi, kterého čeká namáhavé cestování či jiná větší zátěž.

Kdo by měl postiženému píchnout glukagon a jak?

K takové příhodě může dojít i na ulici. Pokud se u něho najde pouzdro nápadně oranžové barvy, které prozrazuje, že jde o diabetika, měl by injekci vpíchnout kdokoliv. Návod je umístěn na vnitřní straně pouzdra. Injekce musí být vpíchnuta dosti hluboko do podkoží či svalu. Vzhledem k tomu, že jde o bezvědomí, je třeba především uvolnit dýchací cesty, zajistit jejich průchodnost a pacienta uložit do stabilizované polohy na boku. K předlékařské první pomoci ještě patří podání c cu uk kr re em m slazeného nápojem, jakmile se pacient probere k vědomí. Další odborná péče už patří lékařům.

Nemůže injekce glukagonu uškodit?

Glukagon vede k rychlému vzestupu hladiny krevního cukru a vědomí se brzy vrací. Může se ale stát, že její účinnost je nízká, a to při dlouhém hladovění nebo po požití alkoholu.

Dr. Jaroslava Sladká

Prosíme čtenáře, aby omluvili chybu v dubnovém čísle. Inzulín byl objeven už v roce 1922. (redakce)

dopisy • zdravá rodina 5/98 • s. 22