SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE 3

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE
Seriál v rámci cyklu České televize „O zdraví“ / 3. část

Velká soutěž „Klíč ke zdraví“
Hlavní výhra: zájezd pro dvě osoby na Floridu + 100 věcných cen

Soutěžní otázky:

 1. Od jakých potíží pomohly enzymy herci Ladislavu Potměšilovi?
  a) od zánětu středouší
  b) od nedoslýchavosti
 2. Co pomohla vyléčit enzymoterapie u dětí?
  a) žaludeční potíže
  b) záněty horních cest dýchacích
 3. Od jakých potíží pomohly enzymy Tomáši Traplovi?
  a) od otoku hlasivek
  b) od zánětu v krku
 4. Proč naordinoval gynekolog MUDr. Jarkovský pacientkám enzymy?
  a) kvůli opakovaným zánětům
  b) kvůli ochablosti děložního svalstva
 5. Enzymová léčba se po operaci prsu používá:
  a) proti bolesti ramenního kloubu
  b) proti lymfatickým otokům
 6. U jakých cévních onemocnění se doporučují enzymy?
  a) při zánětech žil
  b) u nadměrného krvácení
 7. Enzymy se ve stomatologii používají:
  a) k léčbě zubního kazu
  b) k léčbě pooperačních otoků a zánětů
 8. Wobenzym byl pacientkám s revmatoidní artritidou podáván:
  a) jako součást komplexní léčby, umožňující snižovat dávky jiných léků
  b) jako jediný lék
 9. Enzymoterapie se v onkologii využívá:
  a) namísto chemoterapie
  b) jako podpůrná léčba, snižující vedlejší účinky chemoterapie a ozařování
 10. Špičkoví sportovci užívají enzymy:
  a) k prevenci úrazů a posílení imunity
  b) jen při zraněních

Odpovědi zasílejte nejpozději do 13.12.1999 (poštovní razítko na obálce) na adresu:
„O zdraví – soutěž“
Česká televize Ostrava
Dvořákova 18, 729 20 Ostrava
nebo na e-mail: zdravi@czech-tv.cz

Do závěrečného vylosování bude zařazen každý, kdo odpoví správně na alespoň 7 z celkového počtu 10 otázek. Výsledky losování, které proběhne pod notářským dohledem, budou zveřejněny 29.12. v denících Bohemia, Rovnost, Svoboda a Večerníku Praha, ve kterých vychází časopis Zdravá rodina. Z losování bude rovněž odvysílána krátká reportáž v prvním lednovém pořadu ostravské televize „O zdraví“ na ČT.

Přestože poslední, desátá otázka byla zveřejněna v desátém díle seriálu o enzymoterapii v pořadu „O zdraví“ v sobotu 4.12., tento seriál ještě nekončí. Poslední dva díly – o dětských úrazech a o poruchách imunity – budou odvysílány ještě v následujících dvou týdnech 11. a 18.12.:

PREMIÉRA: Sobota ČT 2 13.10 hod.
REPRÍZY: Neděle ČT l 04.40 hod.
Pondělí ČT 2 01.55 hod.
Úterý ČT l 11.30 hod.

(Česká televize si vyhrazuje právo případného posunu vysílacích časů. Jejich přesné určení bude zveřejněno vždy v programu televizních pořadů na příští týden v denním tisku.)

Upozornění:

Seriál o enzymoterapii vychází souhrnně na zvláštní videokazetě s doprovodných komentářem MUDr. Karla Nouzy, DrSc.. Délka videokazety je 70 minut. Cena na dobírku včetně poštovného činí 366,- Kč. Zájemci o kazetu, obraťte se na adresu: Česká televize Ostrava, Obchodní oddělení, Dvořákova 18, 729 20 Ostrava


IX. díl

Nádorová onemocnění

V komplexní léčbě nádorových onemocnění se enzymové preparáty používají jako podpůrné léky, které snižují vedlejší účinky základní léčby, a tím zlepšují celkový stav pacienta, jak se o tom můžete dočíst z vyjádření lékařů a pacientů na této dvoustraně. Intenzívní výzkum však přináší nové významné poznatky v této oblasti. Série pokusů, kterou provedli odborníci z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v Praze, nejnověji potvrdila schopnost enzymových preparátů ovlivnit vznik metastáz u myší a potkanů. I když z pokusů na zvířatech nelze automaticky odvozovat úspěšnost léčby u člověka, nedávné studie v různých zemích otevřely i v této oblasti nové perspektivy. V renomovaném švýcarském ústavu IFA G v Basileji byly např. letos zveřejněny výsledky tří rozsáhlých studií, do nichž bylo zahrnuto celkem 3.941 pacientů převážně na území Německa. Autoři se soustředili na 3 nádorová onemocnění – nádor prsu, nádor tlustého střeva a tzv. mnohočetný myelom, což je zhoubné onemocnění krvetvorby v kostní dřeni. U pacientů, kterým byly podávány enzymové preparáty, nejenže se významně snížily negativní vedlejší účinky chemoterapie i ozařování a zvýšila se kvalita života, ale také významně poklesl počet recidiv nádorového onemocnění i vzniku metastáz a prodloužila se průměrná délka života.


pavelka.jpgIng. Stanislav Pavelka, Rožnov pod Radhoštěm

„Když vám lékař do očí řekne, že máte nádory na obou hlasivkách a musíte podstoupit co nejrychleji operaci laserem a poté léčbu ozářením, aby vás zachránili, tak to prostě člověkem otřese. Pro mě to byl o to větší šok, že jsem celý život sportoval, nikdy jsem nekouřil a teď přišla taková zpráva jako blesk z čistého nebe.“

Jak probíhala Vaše léčba?

„Po vyšetření v okresní nemocnici ve Vsetíně jsem byl urychleně poslán do fakultní nemocnice do Olomouce, kde mne postupně celkem dvakrát operoval pan profesor Hubáček. Poté následovalo 58 ozáření. Pak byla nasazena léčba různými léky včetně enzymoterapie, to znamená užívání Wobenzymu v průměru 68 tablet denně.“

Wobenzym užíváte dlouhodobě, ale vedle toho máte i řadu dalších léků. Dokážete posoudit, jak na Vás působí právě tento enzymový preparát?

„Za ty 4 roky jsem různě dávkoval denní dávky Wobenzymu. Když jsem je snížil na 4 tablety denně, byl výsledek následující: cítil jsem se unavený, ospalý, malátný. Zkoušel jsem to schválně vydržet týden a můj stav se nezlepšoval. Zvýšil jsem dávky na 6 tablet – stav se podstatně zlepšil -, a když užívám 8 tablet denně, tak už například nemusím jít odpoledne spát. Cítím se svěží a mohu vykonávat různé drobné práce, pokud mi to dovolí totální endoprotéza v levé noze.“


hubáček.jpg

Prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc., odborník na ušní, nosní, krční nemoci, fakultní nemocnice Olomouc

Pane profesore, proč jste se rozhodl nasadit u onemocnění pana ing. Pavelky Wobenzym?

„Pan ing. Pavelka ho dostával v průběhu radioterapie po operaci hrtanu, protože známe příznivé účinky enzymů, které jsou prokázány řadou experimentálních a klinických prací. V oblasti hrtanu může dojít k ještě výraznějším poškozením než na jiných místech, kdy se ozařuje kůže nebo sliznice. Už beztak úzký prostor hrtanu se může zánětem a zářením natolik zúžit, že pacient hůře dýchá a je nutno buď přerušit radioterapii, nebo provést tracheotomii, to znamená otevřít průdušnici.
Enzymy ovšem zmírňují radiační poškození a zlepšují komfort pacienta, a proto se nám u pana ing. Pavelky podařilo dosáhnout toho, že nemusela být přerušena radioterapie a ani nebylo nutné provést tracheotomii.“

Od operace už ovšem uběhlo několik let a pan ing. Pavelka užívá Wobenzym dále. Z jakého důvodu?

„Souvisí to s tím, že enzymy podporují imunitu, obranyschopnost organismu, která je u pacientů s nádorovým onemocněním zesláblá. A i když je u pana ing. Pavelky už nádor zhojen, u pacientů po ozáření dochází v obdobích zvýšeného výskytu infekčních onemocnění na jaře a na podzim k zánětům hltanu a hrtanu. Proto zpravidla dostávají antibiotika a panu ing. Pavelkovi se osvědčilo k nim užívat enzymový preparát. Enzymy zde zvyšují hladinu antibiotik v krvi a v příslušných tkáních.“


prausova.jpg

MUDr. Jana Prausová, primářka radioterapeuticko-onkologického oddělení FN v Motole

Paní primářko, enzymy jsou v onkologii užívány především jako doprovodná terapie. Znamená to, že se bez ní pacient může obejít?

„Doprovodná terapie – my spíše říkáme podpůrná léčba – je nedílnou součástí protinádorové léčby, ať už chemoterapie, nebo léčby zářením. Tato základní léčba je totiž v současné době už natolik razantní, natolik těžká, že bez podpůrné léčby prakticky není uskutečnitelná.“

Jakou úlohu zde hraje enzymoterapie?

„Enzymoterapie v onkologii má dnes už nezastupitelné místo právě jako léčba podpůrná, nemůžeme ji považovat za přímou léčbu protinádorovou. Využíváme ji především u léčby otoků, kde má jednoznačné místo a kde prakticky jiná léčba neexistuje. Používá se také jako doprovodná léčba při chemoterapii a ozařování, protože snižuje vedlejší účinky této protinádorové léčby a umožňuje nám, aby byl pacient v lepším stavu a zachoval si lepší kvalitu života, ale i jako samostatný lék zvláště tam, kde už ostatní terapie zářením a cytostatiky je vyčerpaná.“

Někteří pacienti užívají enzymy i po ukončení chemoterapie a ozařování.

„Enzymoterapii používáme i po ukončení léčby a tam její význam vidíme především v tom, že zvyšuje jak protilátkovou, tak buněčnou imunitu, to znamená obranyschopnost pacienta vůči infekčním onemocněním. Některé studie ale ukazují, a to je ještě třeba dále prozkoumat v experimentu, to znamená jak laboratorně, tak i v praxi používáním u pacientů, že by enzymy mohly také přerušit nebo oddálit pokračování nádorového onemocnění.“


X. díl

Enzymy ve sportu

Wobenzym je mezi špičkovými sportovci už velmi rozšířen. Dali jsme slovo našim nejlepším reprezentantům v atletice, ale podobné příklady by bylo možné nalézt v řadě dalších sportů. To, co platí ve vrcholovém sportu, by ale mělo ještě více platit pro sportovce amatérské a rekreační. Ti totiž velmi často a snáze přepínají meze svých možností, čímž dochází k poškození jejich pohybového systému. Zde všude mohou být enzymy dobrou prevencí i léčbou.


formanova.jpg

Ludmila Formanová, mistryně světa v běhu na 800 metrů

Jaké jsou nejčastější zdravotní problémy v atletice?

„Nejčastější potíže běžkyň na středních tratích jsou alespoň z mého pohledu problémy s kotníky a se zády. Po halové sezóně jsem měla zánět kotníku a následně na to zánět zad. Bylo to nepříjemné a dlouhodobé.“

Jak jste se z toho dostala?

„Byla to hlavně práce lékařů, fyzioterapeutů, a byla to i léčba enzymy.“

Jak dlouho užíváte Wobenzym?

„Užívám ho už třetím rokem. V době akutního zánětu jsem brala až 3krát 10 tablet denně, ale když nemám žádné potíže, tak je dávka minimální, 6 nebo 9 tablet denně. Když jsem třeba měla výrony, tak se tím léčba urychlila.“


kratochvilova.jpg

Jarmila Kratochvílová, trenérka, držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů

Z jakého důvodu jste začala u svých svěřenkyň používat enzymové preparáty?

„Začaly jsme je používat hlavně z toho důvodu, že jsme se setkaly s dalšími sportovci, kteří je používali, a názor na používání těchto enzymů byl kladný.“

Kde se Vám enzymy nejvíce osvědčily?

„Užíváme je v průběhu celého roku, a to v menších dávkách preventivně. A protože atletika je náročná na pohybové ústrojí, tak v případě některých problémů, jako jsou bolesti šlach, kolen nebo úponů, dávku enzymů zvyšujeme. Mohu říci, že se nám to osvědčilo. Samozřejmě nepoužíváme jenom tento lék, ale bude asi jeden z nejúčinnějších.“

Doporučila byste ho tedy i ostatním sportovcům?

„V každém případě je dobře, že je zde něco pořádného, něco, co může sportovcům pomoci, a to nejenom po stránce sportovní, ale hlavně zdravotní. A myslím si, že by to mělo pomoci i dalším lidem, kteří se nezabývají vrcholovým sportem.“


zelezny.jpg

Jan Železný, světový rekordman v hodu oštěpem

Jak často Vás trápí zranění?

„U oštěpaře jsou zranění obvyklá záležitost a pro mě je to nejhorší se zády. Měl jsem dva prasklé obratle a tím trpím po celou kariéru.“

Jakým způsobem se léčíte, co Vám pomáhá?

„Samozřejmě mi pomáhají lékaři, kteří mě vždycky po sezóně dávají dohromady, a pomáhají mi určité preparáty, které regenerují a umožňují, abych se zase dostal do původního stavu.“

Znáte Wobenzym a máte s ním nějaké zkušenosti?

„Používá ho hodně sportovců a v podstatě se dá říct, že to je takový lék pro sportovce. Působí protizánětlivě při degeneracích a zánětech kloubů, a to je pro mě velice důležité.“

Jak dlouho ho berete?

„Seznámil jsem se s ním asi před 3 lety, tehdy se u nás začínalo vědět, jak působí, a v loňském roce jsem ho používal po zranění ramene.“

Bral jste enzymy vždy až po zranění, nebo je užíváte i preventivně?

„Dají se používat nejen po zranění, ale i jako prevence, a ve sportu jsou hodně používány právě jako prevence. Já jsem je třeba určité období užíval téměř celý rok. Ve špičkovém sportu je obrovská zátěž, takže tam stejně dochází k určitým zraněním. Ale právě proto je prevence tak důležitá, protože zmenšuje pravděpodobnost a rozsah určitých zánětů a zranění.“


dvorak.jpg

Tomáš Dvořák, mistr světa a světový rekordman v desetiboji

Z jakého důvodu jste začal užívat Wobenzym?

„Desetiboj je komplexní atletická disciplína, takže tělo dostává zabrat vlastně na všechny části. Je tedy nasnadě užívat takovýto preparát a záleží na každém, jakou část roku této léčbě věnuje. Já ho užívám hlavně v období klidu, kdy tolik netrénuji a nemám tolik doplňků stravy, aby to mělo patřičný efekt. Enzymy užívám po letní a zimní sezóně 2-3 měsíce v roce.“

Jaké jsou Vaše osobní pocity? Dá se vůbec účinek enzymů zjistit?

„Já myslím že určitě. Už jenom když se někdy pořežu nebo škrábnu, tak se rány, jak jsem vypozoroval, hojí rychleji. Letos jsem třeba úplně v pořádku a nicméně jsem se do užívání enzymů pustil. V loňském roce to bylo trochu něco jiného, byl jsem zraněný a věřím, že mi enzymy nějakým způsobem pomohly znovu se dostat do formy, i když to nebylo jenom užívání Wobenzymu, ale i píle, kterou jsem tomu věnoval, a čas.“

Měli by podle Vás užívat enzymy i ostatní sportovci?

„Každopádně. Já si myslím, že si můžeme vzít příklad i ze zahraničí, kde užívání enzymů není jen doporučováno, ale téměř vyžadováno. Řada hlavně týmových sportů to má dokonce zakotveno ve smlouvách s pojišťovnami, které by sportovcům jinak v případě zranění nevyplatily pojistku.“


petran.jpg

MUDr. Bedřich Petráň, sportovní lékař, Pardubice

Pane doktore, jaké jsou Vaše zkušenosti s enzymovými preparáty?

„S enzymovými preparáty mám asi pětileté zkušenosti. Používám je u sportovců jednak v oblasti traumatologie, tedy v případě vzniku úrazů, jednak v oblasti prevence úrazů a jako prostředek regenerace. Jednoznačný je fakt, že působí příznivě a výrazně zkracují fázi regenerace. Dokonce je prokázáno, že dost výrazným způsobem ovlivňují imunitu organismu, a tím pádem u vrcholových sportovců, kteří zvláště v sálových sportech trpí na různá nachlazení, i v tomto směru působí nesmírně příznivě.“

Vy jste se v letošním roce zúčastnil jako lékař národního mužstva basketbalistů finále mistrovství Evropy ve Francii. Jak napsala Mladá fronta Dnes, nasadil jste u zraněných hráčů Wobenzym, který je „zázračně“ vyléčil. Jak to vlastně bylo?

„Málokdo nám věřil, že bychom mohli postoupit ze základní skupiny v Dijonu, a hned první dny došlo ke zranění několika klíčových hráčů. Třem hráčům zdravotní stav nedovoloval, aby sehráli další utkání, a vypadalo to, že budou muset předčasně odcestovat domů. Vzhledem k tomu, že jsem měl s sebou dostatečné množství enzymových preparátů, pokusil jsem se zkrátit dobu léčení a navrátit ty hráče co nejdříve do hry. To se jednoznačně podařilo a sám jsem byl velice příjemně překvapen účinkem enzymů. Ze skupiny jsme nakonec postoupili dál.“

Jaký je vlastně rozdíl mezi enzymovými preparáty a dopingem?

„Každý rok v rámci basketbalového svazu jako předseda zdravotní komise organizuji schůzku pro lékaře všech oddílů, kde máme dopingového odborníka. Od něj máme jednoznačně potvrzeno, že se u enzymových preparátů nejedná o doping a že nejsou zařazeny na seznamu látek, které by byly zakázané. Rozdíl mezi vlastním dopingem a enzymy je ten, že enzymy samy o sobě nezvýší výkonnost, nezlepší výkon, pouze zlepší regeneraci, zlepší imunitu organismu a pochopitelně na základě toho umožní zvyšovat tréninkové dávky.“


XI. díl

Dětské úrazy

Pohyb a sport patří k dětskému věku a k mládí více než cokoli jiného. Radost z pohybu ale mnohdy zhatí úraz, jehož léčení si nezřídka vyžádá dlouhé týdny. Profesionální sportovci už delší dobu využívají Wobenzym k výraznému zkrácení doby léčení a k rychlejšímu a méně bolestnému hojení vzniklého poranění. Co pomáhá sportovcům, může pomáhat i dětem, jak se můžeme přesvědčit v tomto díle. A stejný užitek z enzymů mohou mít také dospělí po úrazech, které si přivodí v práci, doma, při sportu, zkrátka kdekoliv. Čím dříve po úrazu si Wobenzym vezmeme, tím rychleji zabere a tím lepší výsledek můžeme od léčby očekávat. Proto je nejvhodnější mít alespoň základní dávku enzymů ve své domácí lékárničce, a když se chystáme provozovat sport, kde hrozí nebezpečí úrazu, tak je pro všechny případy mít přímo u sebe.


bren.jpg

Josef Břeň ml.

Syn: „Při tréninku juda jsem trénoval se svým kamarádem a náhodou mi při nějakém chybném zásahu zlomil nohu.“ Otec: „Léčba zranění mého syna byla dlouhodobá, protože se jednalo o komplikovanou zlomeninu obou kostí, jak holenní, tak lýtkové, a o naštípnutí kloubu. Kluk si vytrpěl své a prošel rukama několika lékařů, než ho dali dohromady. Nevěděli jsme o enzymech, že existují takové látky, které snižují otok nebo mu zabraňují úplně.“ Syn: „Opravdu v té době jsem to nevěděl a nikdo mě o tom neinformoval, i když si myslím, že by mi to velmi pomohlo.“


gal.jpg

MUDr. Petr Gál, klinika dětské chirurgie a traumatologie FN v Brně

Pane primáři, jak často dochází k dětským úrazům a jak se na tom podílejí úrazy, ke kterým došlo při sportování?

„Naše klinika je specializovaným zařízením pro léčbu dětských úrazů pro celou Moravu a denně ošetříme v průměru 200 dětí. Z nich je asi 60% postiženo úrazem. Podle našich statistik tvoří sportovní úrazy okolo 60% všech dětských traumat.“

Jakou část z toho tvoří komplikované zlomeniny?

„Komplikovaných zlomenin je ve statistikách zhruba 10%. Nejvážnější jsou komplikace neurovaskulární, to znamená, že dojde k poruchám inervace končetiny a k poruchám prokrvení.To může mít za následek až ztrátu končetiny.“

Jak takové komplikace léčíte?

„Léčba je velice složitá. Její úspěšnost závisí na včasné diagnostice s využitím moderních elektronických měřicích metod, poté musí následovat chirurgický zákrok. Tento zákrok musí být doplněn komplexní léčbou medikamenty, která spočívá v použití účinných antibiotik a léků podporujících krevní oběh. Zvláště v poslední době se využívá systémové enzymoterapie, která má velice dobrý efekt na zmenšení otoku v místě zlomeniny a na zlepšené prokrvení celé končetiny.“

Kde všude ve Vaší oblasti je možné využívat enzymové preparáty?

„Systémová enzymoterapie dokáže výrazným způsobem ovlivnit délku hojení například u zhmoždění měkkých tkání, u podvrtnutí kloubů, a to tím, že dokáže zasáhnout proti otoku a pomoci vstřebávání takzvaného hematomu čili krevní podlitiny, která se v místě poranění vytvoří.“

Doporučil byste tedy u dětských úrazů více používat enzymy?

„Domnívám se, že úraz dítěte je natolik závažná věc a bohužel natolik rozšířená, že si děti zasluhují komplexní péči a do této péče podle poznatků současné moderní medicíny systémová enzymoterapie patří. Samozřejmě není všelékem, ale jako doplňovací léčba má své místo a bylo by dobré, aby se nad touto skutečností zamyslely kompetentní orgány zdravotních pojišťoven a tuto léčbu ve vybraných indikacích hradily.“


XII. díl

Poškozená imunita a únavový syndrom

Pro udržení zdraví má zásadní význam správné fungování vlastních obranných systémů organismu – imunity. Je-li imunita v pořádku, tělo se dokáže samo vypořádat s celou řadou infekčních zárodků různých onemocnění, které se nacházejí ve vnějším prostředí. Imunita hraje významnou roli i v boji proti nadměrnému množení nádorových buněk. Naopak poruchy imunity mohou vést ke vzniku širokého okruhu různých chorob. V tomto dílu se zabýváme onemocněním, o kterém se v poslední době hovoří zvlášť často – únavovým syndromem -, ale poruchy imunity mají na svědomí také roztroušenou sklerózu, onemocnění cukrovkou typu I. a řadu dalších nemocí. V celém systému obranyschopnosti organismu přitom plní klíčové úkoly enzymy a právě ony mají také důležité místo při léčbě nemocí imunity.


uhrova.jpg

Monika Uhrová, Brno

Moniko, jak začaly Vaše zdravotní problémy?

„Do osmé třídy jsem v podstatě neměla zdravotní problémy. Až v polovině osmé třídy to začalo tím, že jsem dostala vleklejší virózu. Teploty, únava, bolesti hlavy pak trvaly dlouhou dobu a lékaři si se mnou nevěděli rady.“

Co Vás trápilo nejvíce?

„Byla jsem často unavená, hodně jsem spala, prospala jsem třeba i celý den a do školy jsem docházela stále méně. Dvakrát jsem dokonce musela přerušit studium.“

Jak jste se pokoušela léčit?

„Vystřídala jsem různé lékaře, dvakrát jsem ležela v nemocnicích, kde mi nakonec stanovili diagnózu únavový syndrom. Zkoušeli jsme s rodiči různé léčitele, homeopaty, elektroakupunkturu,ale nic nepomáhalo. Až jsem se seznámila s MUDr. Hutařem, který je lékařem mého otce a sám měl podobné problémy. Ten mi doporučil užívat Wobenzym 3krát 5 tablet denně.“

Jak se u Vás užívání enzymů projevilo?

„Ten první týden se nejprve můj stav trochu zhoršil, ale pak se začal pomalu zlepšovat a zlepšovat, takže jsem dokončila školní rok s výbornými výsledky a nemusela jsem dělat jako doposud klasifikační zkoušky.“

Změnilo se něco ve Vašem životě?

„Od té doby, co beru Wobenzym, se toho změnilo hodně. Můžu chodit například na diskotéky, nedělá mi problémy ranní vstávání do školy, nejsem tolik unavená při tělocviku a po fyzické zátěži. Je to prostě daleko lepší, cítím se lépe a dalo by se říct, že žiji naplno.“

A jak vidíte svou budoucnost?

„Budoucnost vidím tak, enzymy asi budu brát ještě určitou dobu. O prázdninách jsem například na doporučení lékaře snížila počet tablet, které každý den užívám, ale začala jsem chodit na brigádu a můj stav se zhoršil. Tak jsem opět přešla na 3krát denně 5 tablet a všechno je v pořádku. Doufám ale, že to nebude do konce života, že snad ještě rok, dva a Wobenzym pak už nebudu muset užívat. ëe už budu úplně zdravá.“


hutar.jpg

MUDr. Ivan Hutař, závodní lékař, Lachema Brno

Pane doktore, jaké máte zkušenosti s používáním Wobenzymu?

„Mé zkušenosti jsou osobní. Sám jsem onemocněl nemocí, kde mi enzymoterapie velice pomohla ke zlepšení zdravotního stavu. Šlo o onemocnění imunitního systému způsobené těžkou virovou nákazou virem EBV, a navíc jsem trpěl latentní formou boreliové infekce.“

Jak jste přistoupil k léčbě Moniky Uhrové?

„Dle sdělení jejího otce Monika prodělala celou řadu odborných vyšetření i na některých renomovaných klinikách jak v Brně, tak v Praze. Nechal jsem si donést nálezy z těchto vyšetření, protože u onemocnění únavovým syndromem je potřeba vždy předem vyloučit nějakou jinou závažnou nemoc, která se může projevovat některými podobnými příznaky. Všechna vyšetření vyloučila jiné závažné příčiny, proto jsem usoudil, že se opravdu jedná o únavový syndrom.“

Kdy jste se rozhodl u ní použít enzymové preparáty?

„Enzymoterapii jsem Monice doporučil prakticky ihned, protože se jedná o bezpečnou metodu. Výsledky se i přes mé zpočátku skeptické úvahy, které mám vždy, když nasazuji nějakou léčbu, dostavily neočekávaně rychle. Zhruba po 14 dnech mi pan ing. Uher sdělil, že stav jeho dcery se začíná výrazně zlepšovat, že začíná mít zájem o okolní svět a dokonce uvažuje o tom, že znovu bude pokračovat ve studiu, které byla nucena ze zdravotních důvodů přerušit.“


nouza

MUDr. Martin Nouza, CSc., Klinika MUDr. Jaroslava Svobody, Praha

Pane doktore, Vy jste v letošním roce vydal odbornou knihu o chronickém únavovém syndromu. O jaké onemocnění se vlastně jedná?

„V posledních deseti, patnácti letech jsme svědky toho, že se o této nemoci stále více hovoří, a ukazuje se, že to je stav, který je možná častější, než jsme si doposud uvědomovali. Toto onemocnění přitom stále ještě nemá jasně určenou příčinu. Nemocní mají nejrůznější obtíže, nejenom únavu, ale i bolesti kloubů, svalů, mají problémy se zvýšenými teplotami. Zkusme si představit, jaké to je, když bychom měli měsíce a měsíce žít s jakousi zvýšenou teplotu, s horečkou, která nás vysiluje a unavuje.“

Jak v této souvislosti hodnotíte léčbu enzymovými preparáty?

„Podle našich zkušeností a hlavně podle zkušeností, které byly získány ve stovkách prací a studií, se ukazuje, že imunita je systémovou enzymoterapií příznivě ovlivněna. Tam, kde je potřeba, je posílena, tam, kde je potřeba, je utlumena. Enzymy jsou totiž látky, které dokáží zasahovat do mnoha biologických reakcí. A právě na některé úrovni dokáží imunitu posílit a někde zase oslabit tak, jak to vlastně příroda dělá sama.“

Myslíte si, že právě v této souvislosti mohou mít enzymy ještě širší uplatnění, než je tomu doposud?

„Stojíme na přelomu století a tisíciletí a hledíme dopředu. Jistě se zamýšlíme nad tím, co přinese medicína, a zdá se, že enzymy představují přírodní, tělu velmi blízkou možnost, jak řešit řadu chorobných stavů, řadu nemocí. A já budu rád, pakliže se tato očekávání naplní.“


Pokud se chcete s léky uvedenými v této příloze seznámit blíže, věnujte pozornost příbalovému letáku v krabičkách Wobenzym.
O případných nežádoucích účincích se informujte také u lékárníka nebo ošetřujícího lékaře.

Kdo chce získat podrobnější informace o systémové enzymoterapii, může napsat na adresu:

Sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice. Tel.: 02/6775 0003-4, 6775 0997-8, Fax: 02/6775 1148, Internetová adresa: www.mucos.cz